Doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc.

Člen katedry experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci
Na katedře působí od r. 1963.

Adresa pracoviště
Katedra experimentální fyziky
Přírodovědecká fakulta UP
tř. Svobody 26
771 46 Olomouc
Tel.: 585 634 158
Fax: 585 635 737
E-mail: oldrich.lepil@upol.cz

 

Publikace od roku 1995
Publikace knižní
Publikace časopisecké
Sborníky
Referáty na konferencích
Granty
Obálky publikací

Kvalifikace

  • přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1955)

  • RNDr. v oboru teorie vyučování fyzice (1966)

  • CSc. v oboru teorie vyučování fyzice (1968)

  • docent pro obor didaktika fyziky (1987)

Pracovní zaměření

  • didaktika fyziky
  • projektování výuky
  • tvorba učebnic pro střední školy
  • moderní výukové technologie
Aktivity