kontakty      profil společnosti      certifikáty      reference      technické vybavení      fotogalerie
                                LPG kontakty        informace o LPG         dodávané  systémy         časté  otázky       fotogalerie

  
  Firma Plynomont spol. s.r.o. zabývající se výstavbou plynárenských zařízení vznikla v roce 1992. Základem vzniku firmy bylo středisko montážních činností Severomoravských plynáren Olomouc, což s sebou nese i předpoklad dlouholetých profesionálních zkušeností.
  V současné době firma zaměstnává 52 plně kvalifikovaných pracovníků zabezpečujících kompletní chod firmy od montážních a zemních prací (s kompletními povrchovými úpravami) přes dopravně obslužní činnost (z této stojí za pozornost speciální zemní práce – pneumatické protlačování do průměru až 900 mm a řezání živic do hloubky 350 mm), až po konečnou montáž plynospotřebičů, či poradenskou činnost.
  Zodpovědným přístupem, vysokou odborností a v  neposlední řadě i výše uvedenými prostředky se snažíme docílit maximální kvality ve prospěch zákazníka.
  Naší hlavní činností je kompletní výstavba NTL a STL plynovodů, tyto můžeme nabídnout ve všech dimenzích a to jak z plastů tak i z ocele a VTL plynovody z ocelového materiálu ve všech dimenzích.
  Základní jmění firmy PLYNOMONT spol. s r.o. je 1 000 000,- Kč. Firma PLYNOMONT spol. s r.o. disponuje celkovou hodnotou majetku, kterým ručí za své závazky ve výši 16 000 000,- Kč. Firma PLYNOMONT spol. s r.o. je pojištěna u Kooperativa pojišťovna a.s., proti případným škodám způsobeným třetím osobám několika druhy pojištění.

  Pro dosažení stanovených cílů společnost vybudovala organizační strukturu a zavedla systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. Tímto společnost může dokladovat a prokázat zejména

          -výběr kvalitních dodavatelů
          -způsob vstupní, mezioperační a výstupní kontroly
          -způsobilost a výcvik profesních specialistů
          -aktuálnost norem, technických předpisů a technologických postupů
          -revize, periodické kontroly a cejchování zařízení, přístrojů a měřidel.
    

  Účinnost zavedeného systému řízení jakosti byla prokázána certifikačním auditem a udělením certifikátu v červenci 2003. V systému jakosti má firma zpracovánu metodiku procesů svařování dle ČSN EN 729. Naše  firma  je  rovněž certifikována dle certifikačních programů systému  GAS  a   22. prosince 2003 obdržela certifikát č. 0021/2003.Pro zákazníky dále poskytujeme poradenskou činnost a zpracování cenových nabídek.

Politika společnosti: Politika společnosti PLYNOMONT spol. s r.o.