kontakty      profil společnosti      certifikáty       reference       technické vybavení      fotogalerie
                                LPG kontakty        informace o LPG         dodávané systémy        časté otázky         fotogalerie

-BRC
-Landi - Renzo
-AG
-Lovtec

Systém s centrálním směšovačem
-Motory s karburátorem
   Pro vozy s karburátorem používáme plynové zařízení, které nepotřebuje pro svoji funkci elektronickou řídící jednotku. Tento jednoduchý a spolehlivý systém zaručuje bezproblémový chod motoru na palivo LPG po celou životnost vozu s minimálními nároky na údržbu. 5idič si sám volí přepnutím provozu na LPG nebo benzin.
-Motory se vstřikováním
   Do vozidel se vstřikováním benzínu a řízeným katalyzátorem používáme zařízení s programovatelnou řídící jednotkou a centrálním směšovačem. Řídící jednotka určuje množství plynu dodávané do motoru pomocí elektroniky řízeného dávkování. Přepínání provozu ne LPG nebo benzin probíhá automaticky podle otáček motoru, řidič může zvolit požadovaný typ paliva ručně.

Systém vícebodového vstřikování
-Motory s vícebodovým vstřikováním
   Do novějších typů automobilů dodáváme systém vícebodového vstřikování plynu, který pracuje na obdobném principu jako systém vstřikování benzínu. Znamená to že přísun paliva LPG je řešen pro každý válec zvlášť, množství vstřikovaného plynu je pro všechny válce společné. Tímto je dosaženo lepších emisních hodnot, nižší spotřeby a vyššího výkonu.
   Při provozu na LPG dochází k minimálnímu poklesu výkonu. Přepínání na provoz ne LPG probíhá automaticky po dosažení optimální teploty pro provoz vozidla na LPG, v případě potřeby může řidič přepnout na benzin ručně.

Systém vícebodového sekvenčního vstřikování
-Motory s vícebodovým vstřikováním
   Do nejmodernějších typů automobilů vybavených OBD systémy (dvoulambdové systémy) dodáváme systém vícebodového sekvenčního vstřikování plynu, který pracuje na obdobném principu jako systém vícebodového vstřikování s tím rozdílem, že jednotlivé vstřikovací trysky jsou řízené pro každý válec zvlášť. Znamená to že přísun paliva LPG je řešen pro každý válec samostatně, včetně množství vstřikovaného plynu. Při použití tohoto systému se parametry spotřeby a výkonu při provozu na LPG prakticky neliší od provozu na benzín.
   Přepínání na provoz na LPG probíhá automaticky po dosažení optimální teploty pro provoz vozidla na LPG, v případě potřeby může řidič přepnout na benzin ručně.
   Tyto systémy splňují nejpřísnější emisní limity, které jsou na nejmodernější současně vyráběná vozidla kladeny.